Melike Serttaş

Melike Serttaş

Çocuk Psikoloğu

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde (2014) ve Özel Mavi Barış Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (2013) staj yapmıştır. Lisans bitirme tezini Yardımcı Doçent Gül Günaydın süpervizörlüğünde "Effects of Default on Mate Selection" (Mevcut Durumun Eş Seçimine Olan Etkileri) üzerine tamamlamıştır. Lisans eğitimi boyunca Bilkent Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Gönüllü Eğitim Projesi’nde ve Bilkent Psikoloji Topluluğu’nda aktif görev almıştır.

Mezun olduktan sonra Başkent Üniversitesi Psikoloji (Klinik Psikolojisi Modülü) Yüksek Lisans Programı'na özel öğrenci olarak katılmıştır.

TED Üniversitesi Gelişim Odaklı Klinik Çocuk ve Ergen Psikolojisi Yüksek Lisans Programı'nı tamamlayarak uzmanlığını almıştır. “Ebeveyn Psikolojik Kontrolü ve Ergenin Davranış Problemleri Arasındaki İlişkide Farklı Özerklik Biçimlerinin Aracı Rolü” adlı yüksek lisans tezini Prof. Dr. Melike Sayıl danışmanlığında hazırlamıştır. Yüksek Lisans eğitimi süresince Prof. Dr. Nur Serap Özer tarafından verilen Çocuk ve Ergenlerin Klinik Değerlendirme (Wechsler Çocuklar için Zekâ Testi-IV (WISC-IV) uygulama-puanlama eğitimi) ve Çocuk ve Ergen Psikoterapisi (Çocuk ve Ergen Bilişsel Davranışçı Terapi) eğitimi ve süpervizyonunu; Prof. Dr. Ayşe Yalın ve Doç. Dr. Ilgın Gökler Danışman tarafından verilen Aile Terapisi eğitimi ve süpervizyonunu; Prof. Dr. Ferhunde Öktem ve Prof. Dr. Gülsen Erden tarafında verilen oyun terapisi eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı'nda staj yapmıştır.

Yüksek lisans eğitimi süresince Özel Mavi Barış Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin Aile ve Psikolojik Danışmalık Birimi'nde psikolog olarak görev yapmıştır.

Meslek hayatına Psikiyatrist Dr. Bülent Çelikel’in muayenehanesinde Uzman Klinik Psikolog olarak devam etmekte ve çocuk, ergen, genç yetişkin, çift ve aile ile çalışmaktadır.

Çalışma Alanları

 • Aile Terapisi
 • Evlilik ve Çift Terapisi
 • Çocuk ve Ergen Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Oyun Terapisi
 • Davranış Bozuklukları
 • Ebeveyn tutumları
 • Kardeş kıskançlığı
 • Öfke kontrol sorunları
 • Cinsel gelişim ve sorunları
 • Kaygı Bozuklukları
 • Sınav kaygısı
 • Ayrılma Kaygısı
 • Okul reddi
 • Akademik başarısızlık
 • Akran zorbalığı
 • Tuvalet alışkanlıkları problemleri (alt ıslatma, dışkı kaçırma)
 • Boşanma süreci
 • Sosyal Kaygı Bozukluğu
 • Depresyon
 • Yas süreci
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Panik Bozukluk
 • Obsesif Kompülsif Bozukluk
 • Fobiler
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu