Elif Yaman

Elif Yaman

Psikolog

2014 senesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde staj yaptı.

2014 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na  bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nde psikolog olarak görev aldı. Bunun yanı sıra, Kadın Dayanışma Vakfı'nda gönüllü psikolog olarak çalışmalarda bulundu. Bu süreçte, şiddete maruz kalan kadınlara psikososyal destek sundu. 2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'na kabul aldı. Program kapsamında Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde 1 yıl süreyle stajyer klinik psikolog olarak görev aldı. Görev süresince, bir çok danışana süpervizyon eşliğinde psikoterapi hizmeti verdi. Uzmanlık tezi kapsamında, 'Politik Şiddet Olayları Sonrasında Psikolojik Tepki, Olayların Algılanma ve Anlamlandırılma Süreçlerinin Araştırılması' başlıklı araştırmayı yaptı. Sonrasında uzman psikolog/ psikoterapist olarak çeşitli merkezlerde psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmeti verdi. Öncelikli çalışma alanları arasında, hassas gruplara yönelik psikoterapi, travma, kişilik bozuklukları, depresyon ve kaygı bozuklukları gelmektedir. Klinik çalışmalarında psikodinamik ve varoluşçu psikoterapi ilkelerinden yararlanmaktadır.

SEMİNER VE EĞİTİMLER

2018- 2020 Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi, Varoluşçu Akademi

2019            Tematik Algı Testi (TAT) Eğitimi, Nursen ORAL

2019            Moxo Dikkat Testi, Moxo Türkiye

2019            Çift ve Aile Terapisi, Hürol Fışıloğlu

2018            Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi, Nilüfer Devecigil

2018            Nöropsikolojik Testler Eğitimi, Türk Psikologlar Derneği

2016- 2017  Psikanalize Giriş Seminerleri, Psike İstanbul

2016- 2017  Klinik Görüşme Süpervizyonu, Ferhat Jak İçöz

2013- 2014  Psikolojik Psikiyatrik Homofobi Karşıtı Çalıştay, Kaos GL