Bipolar Tedavisi Ankara

Bipolar Bozukluklar

Sosyolojik değişimler ve teknolojinin gelişmesiyle yalnızlaşma, başarılı olmak için yapılan hırslar gibi bir takım durumlar gelişerek psikolojimizi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Dünya’da yaklaşık her 50 kişiden birini etkileyen bipolar bozuluğun nedenleri arasında çoğunlukta sosyal kaygılar, travmatik yaşantılar, genetik yatkınlıklar yer buluyor. Ergenlik döneminde alevlenen bipolar bozukluk erişkinlik döneminde de görülebilir. Erkek veya kadınlarda cinsiyet ayrımı yapılmaksızın eşit olarak görülen bipolar bozuklukta tipik bir tablo yoktur. Duygu durum dönemlerinde farklılıklar gözlemlenen bipolar bozukluk hastaları mani dönemlerinde şiddetlenir ve çöküş dediğimiz yani depresyon esnasında ise dalgalanmalar yaşar. Ankara bipolar bozukluk tedavisi Psikiyatrist Dr. Bülent Çelikel muayenehanesinde bipolar bozukluk tedavisi ile de ilgilenmektedir. Bu yazımızda Psikiyatrist Dr. Bülent Çelikel’den bipolar bozukluğun (manik depresif) ne olduğunu öğrenecek ve belirtilerinden nedenlerine tedavisinden tekrarlama olasılığına kadar detaylı bilgilere erişebileceksiniz.

Bipolar Bozukluk (Manik Depresif Hastalık) Nedir?

Bipolar bozukluk kişinin sosyal yaşamını doğrudan etkileyen bir hastalıklar. Farklı karaktere sahip olan her birey gibi belirtileri de karakterize olan bipolar bozukluk diğer psikolojik rahatsızlıklar ile karşılaştırılabiliyor. Her şeyin aşırılığının varlığında düşünülen bipolar bozukluk tam olarak kişilerin bir anda duygu durumunda değişikliklerin olmasıdır. İki aşamalı olarak gelişe bu hastalıkta birey kimi zaman aşırı aktif olurken bazen de demorolize olmuş durumdadır. Aktif dediğimiz dönemler ise mani olarak ifade edilir ve bu mani dönemlerinde kişiden “En iyi benim” gibi cümleler duyabilir “ herkesle cinsel ilişkiye girme, aşırı alkol alma” gibi daha önce yapmadığı şeyleri yapmasını görebiliriz. İlerleyen manilerde ise gerçek olmayan hezeyanlarda görüldüğü için şizofreni rahatsızlığıyla karıştırılabilir. Bu nedenle manik depresif hastalığı yani bipolar bozukluk ancak ve ancak psikiyatristler tarafından birkaç görüşme ve test aşamasından sonra tespit edilebilir.

Kimler Bipolar Bozukluğa Yakalanmaktadır?

Belirli bir grubu işaret edemesek de ailesinde bu rahatsızlığın ya da diğer psikotik rahatsızlıkların oluşu genetik yatkınlık sebebiyle bireyde görülebilir. Yaş, cinsiyet gibi diğer faktörler bipolar bozukluk üzerinde etkili olmayıp eşit oranda görülebilmektedir. Çocukluk döneminde de görülebilen bipolar bozukluk ergenlik sürecinde alevlenebilir ve yetişkinlik dönemlerinde de sık sık ortaya çıkabilir.

Bipolar Bozukluğa Ne Sebep Oluyor?

Şeker veya kalp hastalığı kadar önemli ve tıbbi bir hastalık olan bipolar bozukluk kişinin beynini ve psikolojisini direkt etkilemektedir. Bu rahatsızlığa sahip olmayı kişi kendi seçmez veya eğilim göstermez bu nedenle çevremizde bu hastalığın kriterlerini taşıyan kişilere ılımlı yaklaşmalı ve asla dışlamamalıyız.

Bipolar bozukluk( manik depresif hastalık) sebepleri tam olarak bilinmemekle birlikte beynindeki duygu durumun normal sınırlarda kalmamasıyla oluştuğu araştırmalarca kanıtlanmıştır. Ailelerden genellikle gen aktarımı yoluyla çıkan bipolar bozukluğun en yaygın sebebi kalıtımdır. Araştırmalara göre bipolar bozukluğu olan kişilerin 2/3’ünün ailesinde bu rahatsızlığa rastlanmıştır. Bu hastalığın oluşmasında etken olan genler henüz tam olarak tespit edilmese de bu konu üzerine araştırmalar yapılmaktadır.

Alkol veya uyuşturucu gibi yani madde kullanım bozukluğu gibi durumlarda duygu durum bozukluğunda etkilidir. Depresyonla da ilişkilendirilen bipolar bozukluğa sahip olan hastaların bu madde kullanım bozukluğuna da sahip olduğu gözlemlenmiştir.

Bipolar Bozukluğun Belirtileri Nelerdir?

Bipolar bozukluğun belirtileri kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Mani ve depresyon olarak aşağıda inceleyeceğimiz bilgiler bipolar bozukluğun belirtileri arasında gösterilmektedir.

Mani

Doktorlar tarafından alevlenen bipolar bozukluk safhasına mani ismi verilir. Tıbbi bir terim olan maninin genel anlamı yükselmiş veya taşkın duygu durumlarının varlığıdır.

Maninin belirtileri de farklı belirtiler taşıyabilir ve erken evrelerde farklı belirtiler görülürken aşırı belirtiler gösteren bipolar hastaları da vardır. Manik dönemin erken evrelerinde görülen hipomani ise hafif duygudurum yükselmeleri en belirgin belirtidir. Aktif olmalarına karşı enerji artışı yaşayan hastalar kendilerini çok iyi hissettiklerini söyleyerek farklı duygularla bazı sözler edebilirler.” En büyük benim, “En iyisini ben yapıyorum” gibi sözleri duyduğumuz bipolarlar fiziksel ve zihinsel verimlilikte de artış görmemizi sağlarlar. Çok konuşkan olup az uyuyan bipolar bozukluk yaşayan hastalar manik dönemi hızlı yaşarlar.

Hastalar kendi davranışlarının farklılığını fark etmez ancak dışarıdan çok rahat bir şekilde hastalık gözlemlenebilir. Zaten, sorunu ilk fark eden arkadaş veya aileleridir. Kişinin muhakemesinde ileri düzeyde bozulmaların varlığı maninin şiddetlendiğini gösterir. Fevrice karar vermelerinden pervasız davranışlara kadar birçok olgunun biranda gözlendiği bipolar bozukluğu olan hastalarda her şey aşırı olarak gözlemlenir.

Aşırı şiddetlenen mani dönemlerinde ise hezeyanlar belirtiler arasında sayılabilir. Kültürle izah edemediğimiz yanlış inanışlardan halüsinasyonlara, görüntüler görmeden psikotik olgulara kadar tüm belirtiler şiddetli mani evrelerinde görülebilir.

Mani belirtilerine genel olarak bakacak olursak;

  • Çok enerjik olma durumu
  • Eskiye nazaran kolay sinirlenme ve öfkesini yatıştıramama
  • Çok az uyku uyumak ve buna rağmen aktif olmak
  • Herkesten daha önemli olduğuna inanma
  • Zihninde yeni şeyleri planlama ve gerçekleştirme toleransı
  • Eskiye nazaran çok konuşma
  • Aşırı para harcama eğilimi ve gereksiz şeyler satın alma
  • Kişiliğinin tam tersi hareketleri yapma gibi garip olguları görebiliriz.

Not: Aileler genellikle sevdikleri bu rahatsızlığa yakalandığında bipolar bozukluk tedavisinde en iyi doktor araştırmalarına girerler. Her bipolar bozukluğun karakterizesi farklı olduğundan doktorun seçimi de yine hastaya göre değişebilmektedir. X uzmanı bipolar bozukluk sahibi hasta ile duygusal iletişime geçemediği ve sıcaklığı veremediği takdirde tedavi de başarısız olabilir. Bu nedenle doktor seçimi son derece önemli olup, tavsiye ile doktor seçimi düşüncesi doğru değildir. Ankara bipolar tedavisi merkezine başvuran hastaların çoğunda ise bipolar bozukluk haricinde depresyon gibi diğer psikotik rahatsızlıklar da görülmüştür. Bu nedenle hastayı her ölçütte değerlendiren uzmanlar bir rahatsızlığı çözmek yerine diğer etkenleri de ortadan kaldırmayı hedeflerler. Bu doğrultuda doktorunuzun size yaklaşımını iyice irdelemeli ve detaylı olarak hastalığa nasıl yaklaştığını gözlemlemelisiniz.

Depresyon

Bipolar bozuklukta normal depresyondan daha ağır depresyon belirtileri görülebilir. Üzgün ve isteksiz olma hali tüm gününe yayılır ve bu durum bedensel temizliğe dahi engel olabilecek düzeye çıkar. Depresyonda olan kişilerde dikkat toplama da ve mantıklı karar vermede bozukluklar görülebilir ve sakin bir şekilde oturmada zorluk çekerler. Umutsuzluğun ve çaresizliğin de görüldüğü bipolar depresyonda hastalar gelecek ile ilgili olumsuz düşüncelere sahip olurlar. Olağan günlük faaliyetlerini bile etkileyebilir.

Bipolar Bozukluk Tedavisi

İlaçla başlanan tedavide tek ilaç yeterli olmayabilir. Hem manik hem de depresif belirtiler ortaya çıktığında ikinci ilaç devreye girebilmektedir. Şiddetlenmeye bağlı olarak da zaman zaman farklı ilaçlar kullanılabilir.

Bu nedenle bipolar bozukluk mutlaka uzman doktorlar tarafından incelenmesi gereken hastalıklardan olup devamlı kontrol gerektirir. Bipolar bozukluk tedavisi Ankara’da Psikiyatrist Dr. Bülent Çelikel muayenehanesinde uygulanmaktadır. Psikoterapi, psikoeğitim  ve aile eğitimi bu hastalık da destekleyici yöntemlerdir. Bipolar bozukluk tedavisi merkezi Ankara olan muayenehanemizde uygulanmaktadır.

Call Now Button