WISC 4

WISC 4; 1970’lerden beri uygulanan WISC-R zekâ testinin geliştirilmesiyle hazırlanmış, günümüzün gençlerine daha uyumlu, modern bir zekâ testidir.

Günümüzde, teknoloji ve eğitimdeki gelişmelerle birlikte, çocukların da zihinsel algıları değişmiş; bu nedenle zekâ testlerinin etkinliği de azalmıştır. WISC 4; bu durumu göz önünde bulundurarak, çocukların dış dünya ile ilişkilerini daha doğru kavramak, çocuğu içinde bulunduğu dünyanın koşullarına uygun değerlendirebilmek üzere tasarlanmıştır. WISC 4; çocuklarda uyum sorunları, okul başarısı, sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve gelişim sürecinin izlenmesi amacıyla yapılabilir. Test sonuçları ise skor olarak belirtilmez. Çocukların etiketlenmesini engelleyen bu yaklaşım sayesinde, çocuğun yönelimleri, üstün yetenekli olduğu konular ve zayıf olduğu noktalara odaklanmak mümkündür.

Yazımızın devamında WISC 4’ün nasıl uygulandığı ve farkları hakkında bilgi bulabilirsiniz. Ankara WISC 4 testi için ise Uzm. Kli. Psk. Melike Serttaş ile iletişime geçebilirsiniz.

WISC 4 Zekâ Testi Nedir?

WISC 4 zekâ testi, farklı kategorilerdeki 10 temel alt test ve 5 yedek testten oluşan, çocuk ve gençlerde zekâ ve sosyal becerileri ölçmeyi hedefleyen bir testtir. 10 temel alt test, uygulama sırasında tüm çocuklar tarafından çözülür. Ancak gerekli görüldüğünde, çocuğun özelliklerine ve yönelimine bağlı olarak, 5 yedek testten birkaçı da uygulanabilir. WISC 4; 6 yaş ile 16 yaş 11 ay aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçmek için kullanılabilir.

WISC 4 ve WISC-R Arasındaki Farklar Nelerdir?

Günümüzde, eğitim ve teknoloji alanında yaşanan gelişim ve değişimler sonucu, çocukların yeni bilgilere adapte olma süreci, öğrenme hızları ve yetenekleri de gelişmiştir. WISC-R, 1970’lerin normlarını içeren, o normlar kapsamında kabul gören bir zekâ testi olduğu için, günümüz çocukları için yetersiz kalabilmektedir. Günümüzde uygulanan WISC-R testlerinde, birçok çocuk, olması gerekenden daha yüksek sonuçlar almaktadır. Bu da veli ve öğretmenlerin çocukları yönlendirmesini, çocuğa olan tutumlarını etkilemektedir.

WISC 4, 2003 yılında normları kabul edilerek, kullanılmaya başlanan; 2013 yılında ise Türkçeleştirilen bir testtir. Teste, yeni nesil çocukların karşılaştığı yeni düzen göz önünde bulundurularak, yeni bölümler eklenmiştir. WISC-R testinde; zeka puanı, sözel zekâ puanı ve performans zekâ puanı olmak üzere üç kısma ayrılan puanlar, WISC 4’te daha kapsamlı hâle getirilmiştir. Başta “tüm ölçek zekâ puanı” olmak üzere “sözel kavrama, algısal akıl yürütme, çalışma belleği ve işlemleme hızı” da puanlama kümesine girmiştir.

WISC 4 Zekâ Testleri Nelerdir?

WISC 4; kendi içerisinde 10 alt temel test ve 5 yedek testten oluşur.

WISC 4’te değerlendirilen bilişsel alanlar:

  • Sözel bilgi
  • Sözel ifade
  • Algısal akıl yürütme ve organizasyon
  • Sosyal bilgi
  • Kısa süreli işitsel bellek
  • Dikkat
  • Konsantrasyon
  • Zihinsel işlemleme hızı
  • Görsel-motor ve ince motor koordinasyon becerileri

WISC 4 Zekâ Testi Nasıl Yapılır?

WISC 4 zekâ testi, yaklaşık 1,5 – 2 saat sürer. Ancak bu konuda çocuğun rahat hissetmesi için esnek bir zamanlama kullanılır. Bazı çocukların testi bitirmek için daha fazla zamana ihtiyaçları olabilir. Ya da çocuk, testin ortasında sıkılıp, devam etmek istemeyebilir. Her iki durumda da çocuğa yardımcı olmak esastır.

WISC 4 testi, iki oturum hâlinde yapılır. İlk oturumda yapılan ön görüşme sayesinde, aileden çocuğun gelişim öyküsü, aile yaşantısı, okul başarısı ve sosyal yaşamı hakkında gerekli bilgiler alınır. Eğer teste özel bir nedenle ihtiyaç duyulduysa (altına kaçırma, aşırı öfke vb.) bu durumla ilgili detaylar öğrenilir. Sonrasında, aynı gün içerisinde çocuğa test yapılır. Ankara WISC 4 testi oturumları hakkında daha fazla bilgi almak için kliniğimizle iletişime geçebilirsiniz.

İkinci oturumda ise test sonuçları aile ile paylaşılır. Eğer testi okul ya da bir eğitim kurumu istediyse, öncelikle aile bilgilendirilir. Ailenin de onayı alındıktan sonra sonuçlar ilgili kurum ile paylaşılır.

WISC 4 testi; 1 yıl sonra yeniden uygulanabilir. Ancak aynı yıl içerisinde, birden fazla uygulanan testlerden verimli sonuç elde edilmeyecektir.

WISC 4 Zekâ Testindeki Her Alt Test Yapılmalı Mı?

WISC 4 zekâ testindeki her bir alt test, farklı beceri ve yetenekleri ölçmeye odaklanır. Bu nedenle çocuğu tam olarak anlayabilmemiz ve doğru yönlendirmemiz için tüm alt testlerin çözülmesi gerekir. Hatta gerekli durumlarda yedek testlerden de yardım alınabilir. Testin kısa sürmesi için kısaltılarak yapılan testlerden elde edilen sonuçların geçerliliği tartışmalıdır.

WISC 4 Zekâ Testi Skoru Nasıl Değerlendirilir?

WISC 4 zekâ testinin önemli bir özelliği de çocukları etiketleme ve kıyastan uzak tutmasıdır. Test sonucunda elde edilen skorların kendisi aile ve eğitim kurumları ile paylaşılmaz. Bunun yerine, belirlenen kategorilere göre, çocuğun yönelimleri, başarılı olabileceği alanlar ve üstün becerileri detaylı olarak sunulur. Böylece her çocuğun kendini ifade edebileceği, hayatına yön verebilecek alanlar net bir şekilde ortaya konmuş olur. Çocuğun bilişsel becerilerinin yönelimi de anlaşılabilir.

Ankara WISC 4 testi ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi almak için Uzm. Kli. Psk. Melike Serttaş ile iletişime geçebilirsiniz.

Call Now Button