Şizofreni Tedavisi Ankara

Ankara şizofreni de hem yaşam kalitemizi düşüren hem de çevremizdekileri kişileri etkileyebilen bir rahatsızlıktır. Gerçekle gerçek olmayan şeylerin karıştırıldığı, ilişkilerin bozuk olarak seyir ettiği şizofrenide kişilerin düşünce, duygu ve davranışlarında bir takım bozukluklar görülebilmektedir. Ruhsal bir hastalıkların en ağırı olarak kabul edilen şizofreninin belirtileri ve bulguları çeşitlilik göstermektedir. Şizofreninin oluşum nedenlerine, şizofreni belirtilerine, şizofreninin seyrine ve şizofreninin tedavisine daha yakından bakmak bu hastalığı tanımada ve ortadan kaldırmada çok önemli adımlardır. Ankara da şizofreni tedavisi alanında Psikiyatrist Dr. Bülent Çelikel hizmet vermektedir. Paranoid şizofreniyi ve şizofreni tedavisi 2018 gelişmelerini bu yazıda bulabileceksiniz.

Ankara Şizofreni Nedir?

Başlangıcı farklı koşullara bağlı olan şizofreni bireyin kendini olumsuz etkileyen bir hastalık olmasının yanı sıra çevresini de etkileyen bir rahatsızlıktır. Çevreye karşı ilgisizleşme, içe kapanma gibi durumların varlığına kendi kendine konuşma, olmayan olayları anlatma gibi sanrılar eklendiğinde şizofreni varlığından şüphelenilmektedir.  İleri evrelerde şüphecilik, kıskançlık ve saldırganlık gibi durumların oluşması şizofreni tedavisinin biran önce başlanılması gerektiğinin göstergesi olarak kabul edilir. Görülme sıklığı %1 olan şizofreni hastalığının erken teşhisi çok önemli olup, ilerlemeden hemen şizofreni tedavisiyle kontrol altına alınmalıdır.

Şizofreni Hastalığında Görülen Belirtiler Nelerdir?

 • Birçok belirtiyle ortaya çıkan şizofreni hiçbir belirti de vermeyebilir. Tek bir sanrıyla da dikkati çeken şizofreni rahatsızlığında en yaygın belirti hezeyanların görülmesidir. Halüsinasyonlarında eşlik ettiği hezeyanlar sebebiyle birey birçok problem yaşamaktadır. Gerçek olmayan şeyleri görmesine yanlış inanışlar eklendiğinde hastalığın seyri değişmektedir.
 • Kendisine zarar verilmek istendiği hezeyanına sahip olan şizofreni hastaları hezeyanları doğrultusunda hareket edebilmektedir. Bu nedenle şizofreninin ileri evrelerinde mutlaka hastane ortamında tedavi şart olabilmektedir.
 • Düşüncelerde dağınıklık ve mantıksal bir bütün olmaması da şizofreniyi düşündürebilmektedir. Konuşma sırasında beklemeye geçme, sürekli bir şeyi tekrar etme, karşıdaki kişinin cümlelerini tekrar etme, sorulan sorulara %90 anlamsız yanıtlar verme gibi çeşitli belirtiler de bizlere şizofrenin varlığını gösterebilir.
 • Duygusal belirtiler de şizofreni tanısı konmasında etkilidir. Duygusal tüm tepkilerin dışarıya yansıtılmasında ve yansıtılmamasında edinilen davranış ölçütlerinin uyumsuzluğu şizofreniyi düşündürür. Örnek vermek gerekirse babası ölen bir şizofreni hastasının bu olaydan bahsedildiğinde gülmesi veya kahkaha atması gibi.
 • Kişinin hobilerini ve sorumluluklarını terk etmesi de bu hastalığın gelişimini gösterir. İşe başlama ancak devam ettirememe, etrafa karşı ilgisizlik ve sorumluluklarını yerine getirememeden başkalarını suçlaması da en yaygın belirtilerdendir.
 • Düşmanca davranış ve düşünceler, uyku bozukluğu ve saldırganlaşma da en bilinen belirtilerdendir.

Şizofreni hastalığında cinsiyet ayrımı olmamakla birlikte erkek cinsiyette biraz daha sık görülme olasılığı araştırmalarca kanıtlanmıştır. Psikolojik, biyolojik ve sosyolojik olarak değerlendirilmesi gereken şizofreni hastalığı genetik etkenlere bağlı olarak geliştiği düşünülmektedir.

Şizofreni Tanısı Ankara Nasıl Konur?

Bu tarz belirtilerin bireyde var olması gerek kendisini gerekse de çevredekileri şaşırtabilir ve bu olan olaylara anlam vermekte zorlanabilirler. Doktora depresyon olarak başvuran çoğu hastalarda atak aşamasındaki şizofreni hastalığına rastlanmaktadır. Doktora kendisi giden şizofreni hastaları olduğu kadar gitmeyi ret eden şizofreni hastalarının sayısı da çok fazladır. Bu hastalara akıl hastasıymış gibi davranmadan doktora gitmeyi önerebilirsiniz. Çünkü, şizofreni elbette kimsenin kendine yakıştıramayacağı hatta ihtimal veremeyeceği bir hastalıktır. Bu nedenle kişinin kendisine bu tanının konulmasını ret etmesi en doğal davranışlardan birisidir.

Şizofreninin tanısında en önemli faktör hastalığın seyridir. Doktorun yapacağı ruhsal muayenede hasta ve hasta yakınlarından alınacak bilgiler toplanır ve birkaç görüşme sonrasında net bir karara varılır. Birçok psikotik bozukluklarla eşdeğer belirtilere sahip olan şizofreniye net bir tanının konulması hastalığın iyileşmesi anlamında çok önemlidir.  Çünkü, bu hastalığın tek bir tahlili, ölçeği ya da bulgusu ne yazık ki yoktur. Bu nedenle belirtilerden yola çıkarak ve ruhsal muayene yapılarak şizofreni tanısı konulabilmektedir.

Şizofreni tanısı koyulabilmesi için belirtilerin en az 6 aydır devam ediyor olması son derece önemlidir. 6 aydan kısa süreden belirtilerde diğer psikotik bozukluklar elenerek hastalığın net tanısına gidilebilir ve tedavi süreci başlatılabilir.

Ankara Şizofreni Hastalığının Seyri Nasıl Olur?

Şizofreninin başlangıç aşaması ve seyri her bireye göre farklılık gösterdiğinden net bir seyir veya belirti vermek doğru değildir. Hastalığın başlangıcı bazı hastalarda toplumdan kaçma, içe kapanma, kendi kendine gülme olabilirken diğer yandan saldırganlık, kin ve nefret gibi duygu karmaşaları görülebilir. Bu belirtilerin durumu veya değişmesi alevlenme dediğimiz evrede gerçekleşebilir ve kendini belli edebilir.

Şizofreni Tedavisi Ankara Mümkün Olan Bir Hastalık Mı?

Yapılan tüm araştırmalara dayanarak şizofreni hastalarının %25’inin tamamen iyileştiği söylenebilir. Diğer  %25’i bir şizofrenik alevlenmeden sonra oldukça iyi düzelme gösterirler. Hastaların diğer %25’lik bölümü iyileşmeler ve akut alevlenmelerle giden dalgalı bir seyir gösterir. Son %25’lik hasta grubu ise tam düzelme belirtileri göstermeden kronik seyirli olabilmektedir. Bu nedenle “şizofreninin tedavisi yok” gibi yanlış kanılarla bu rahatsızlığın tedavisini geciktirmemeliyiz. Çünkü, şizofreni neredeyse %50 oranında tedaviye tam iyilik düzeyinde yanıt verebilmektedir.

Şizofreni Tedavileri Nelerdir?

Psikiyatrist Dr. Bülent Çelikel şizofreni tedavisi Ankara’da verilmekte olup paranoid şizofreni gibi tüm şizofren türlerinde uzman bir doktordur.

Şizofreninin tedavisinde temel olarak ilaç tedavisi tercih edilse de uygun hastalarda ilaç tedavisi yanında bireysel, grup ve destekleyici psikoterapiler yararlıdır. Aile desteği gereken durumlarda aile tedavisi veya psikossoyal beceri eğitimleri gibi farklı yaklaşımlar şizofreni tedavisine destek oluşturabilir. Hastaya ve ailesine yapılacak psiko eğitimler, ilaç tedavisini destekleyen en önemli unsurlardır.

Şizofreni tedavisinde hastanın kendine ve çevresine zarar verme potansiyeli fark edildiğinde, psikiyatri kliniğinde yatarak tedavisi uygundur.

Tedavi Yöntemleri

İlaç tedavisi şizofreni hastalığının baskılanması ve ortadan kaldırılması amacıyla yapılan bir tedavi çeşididir. Antipsikotik olarak adlandırılan ilaç gruplarının kullanıldığı şizofreni hastalığında psikiyatristin belirlediği ölçülere uymak çok önemlidir.İlaç seçimi ve ilaç dozlarının ayarlanması hastanın psikiyatristi tarafından yapılmalıdır.  Kullanılan ilaçlarda hastalarda iyileşmeyi sağlarken bazı hastalarda yan etkilere neden olabilir. Doktor, hasta ve aile arasında kurulacak iletişim ile bu ilaçların etkileşimi kontrol altında tutulabilir ve kolaylıkla müdahale edilebilir.

Psikoterapi uygulamaları da hastalığın tedavisinde büyük katkı sağlamaktadır.

Aile tedavisi ve destekleyici psikoterapi son derece yaygın olarak tercih edilmesindeki temel faktör hastanın yalnız olduğunu hissetmemesidir. İlaç tedavisiyle birlikte yürütülen aile tedavisi ve destekleyici psikoterapiler sayesinde hastalar olumlu yönde iyileşmeler göstermektedir.

Psikososyal beceri eğitimi de tedavinin desteklenmesini sağlarken hastanın yaşam kalitesini arttırır. Psikososyal beceri eğitimiyle hastaların yaşayacakları sosyal, mesleki sorunlarla baş etmeleri ve günlük hayata entegre olmaları amaçlanmaktadır.

Diğer Psikotik Bozukluklar Nelerdir?

 • Kısa psikotik Bozukluk
 • Şizofreni form Bozukluk
 • Şizoafektif bozukluk
 • Sanrısal bozukluk
 • Paylaşılmış psikotik bozukluk
 • Genel tıbbi duruma bağlı psikotik bozukluk
 • Madde kullanımına bağlı psikotik bozukluk
 • Başka türlü adlandırılamayan psikotik bozukluklar da tedavi edilmesi gereken ruhsal hastalıklar kategorisinde yer almaktadır. Ve bu hastalıkların şizofreniden ayrıt edilmesi klinik tanı ölçütleri aracılığıyla psikiyatristler tarafından yapılabilir.

  İletişim Formu


  Call Now Button