Logoterapi Ankara

Zaman zaman herkes psikolojik rahatsızlık yaşayabilir ve bu süreç kısa ya da uzun sürebilir. Bu süreçte en büyük destekçimiz ailemiz ve çevremiz olsa da kendi içimizde çözmemiz gereken konular vardır. Yani aslında şifa yine kendimizdedir. Kişinin kendine yaptığını başkası yapamaz görüşüne sahip olan Psikiyatrist Dr. Bülent Çelikel Ankara logoterapi uygulayıcılarından birisidir. Kişinin kendi içinde hayatın anlamını bulmasını sağlamayı amaçlayan logoterapiyle Psikiyatrist Dr. Bülent Çelikel bazı psikolojik bozukluların çözümlünde tercih etmektedir. Logoterapi Ankara’da Psikiyatrist Dr. Bülent Çelikel tarafından uygulanan varoluşçu yaklaşımlı bir terapidir ve bu terapiye ihtiyaç duyan herkes logoterapiye katılabilir. Logoterapi hakkında merak ettiklerinizi ise bu yazıda bulabilecek, logoterapinin size kazandırabilecekleri hakkında detaylı bilgiyesahibi olabileceksiniz.

Logoterapi Nedir?

Felsefe ve psikolojiyle ortak bir yaklaşım olan Logoterapi Dr. Viktor Frankl tarafından oluşturulmuştur. II. Dünya Savaşında hayatta kalmayı başaran insanları incelediğinde hayatta kalma arzusu ve ümidinin birçok problemi veya rahatsızlığı çözebileceğini fark etmiştir. En kötü şartlarda bile en önemli amacın hayatı yaşama arzuları olduğunu anlayan Dr. Viktor Frankl iyileştirici bir tedavi olarak logoterapinin temellerini atmıştır. Psikolojide varoluşçu yaklaşım olan logoterapi bağımlılıklardan travmalara ölümcül hastalıklardan strese kadar tüm alanlarda etkilidir. Hayatta var olan iyimser ve pozitif yönleri hastanın bulmasını sağlama misyonu taşıyan logoterapi kişinin kendine olan güvenini arttırır ve yaşamsal sorunlara direnme gücünü oluşturur. Mücadele etme gücünü yeniden bireye sağlama amacıyla yönlendirmeler yapılır ve hastanın kendisinin bu gücü bulmasını veya ifade etmesi sağlanır.

Logo Terapinin Temel Amacı

Anlam kazandırma yöntemiyle tedavi etmeyi hedefleyen bir yöntem olan logoterapi birçok kavramı baz alarak kişinin anlam bütünlüğünü yaratmaya yardımcı olmaktadır.  Bu kavramlardan sadece birkaçını sayacak olursak; varoluş, özgürlük, vicdan, sorumluluk ve güveni rahatlıkla sayabiliriz. Bütüncül bir hayat felsefesi kazandırılmasına yardımcı olan logoterapinin asıl amacı “an”da kalmaktır. Kişilik gelişimine destek sağlayan logoterapide hayatı anlamlandırmak için düşünceler bulunabilir.

Logoterapi Nasıl Uygulanır, Teknikleri Nelerdir?

Logoterapinin ilk adımı hayatın anlamını sorgulatmaktır. Bireyin kendisini bulmasını istenen hayatın anlamı için birçok kavramdan bahsedilebilir. Birey için eksiklik gün yüzüne çıkarılır ve bunun onda hissettirdikleri değerlendirilir. Hayatın anlam kazanması ancak değerler veya amaçlarla olduğunu söyleyen logoterapi ile eksik olan anlamlar bireye fark ettirilmeye çalışılır.

Psikoterapi yöntemlerinden birisi olan logoterapi de karşılaşılan durumları pozitif şeylerle değiştirilme amaçlanır ve kötü duyguların yerine olumlu duygular entegre edilme sağlanır. Bireyin kendi kendine sorduğu ve bulduğu cevapları ise değerlendiren uygulayıcı kişinin logoterapi ışığında hayatındaki diğer anlamları bulmasını hedefler. Negatif duygulardan uzaklaştırmayı amaçlayan logoterapi uygulayıcı iyimser bir bakış açısı kazandırmak için sorular yöneltebilir ancak yönlendirme yapmaz ve bireyden bu iyimser cümleleri duymayı bekler. Matem dönemlerinde olan bireylerde ise başarıyla sonuçlanan psikoterapi yöntemi logoterapi diğer birçok hastalık ve problemde de uygulanan terapilerden birisidir.

Stres, depresyon, panik atak, posttravmatik stres bozuklukları, kanser, anksiyete gibi hayatı olumsuz yönde etkileyen tüm rahatsızlıklarda etkin rol oynayan logoterapi kişinin negatiflikten uzaklaşmasını sağlayarak hayatın olumlu yönlerine yaklaşmasını amaçlayarak tedavi eder. Böylece logoterapi var olan problemde kişinin sahip olması gereken en doğru tutumu ve davranışı edinmesini kolaylaştırır. Logoterapi uygulayıcısı ise direkt değil dolaylı yoldan danışana yaklaşarak hayatın anlamlı yanlarının olduğunu ve güçsüz olmadıklarını ifade etmeye çalışır.

Logoterapi Hangi Hastalıklarda Başarılı?

 • Ölüm gibi kayıplar sonrasında yaşanılan travma, depresyonlarda
 • Panik atak hastalıklarında
 • Stres veya kaygı bozukluğunda
 • Öfke kontrolü bozukluğunda
 • Anksiyete bozukluğunda

Terapötik Süreç Nasıl İlerler?

Varoluşçu psikoterapi yaklaşımı olarak farklı bir teknik uygulayan logoterapi, danışanların yaşamlarındaki anlamları bulmasını amaçlar. Terapötik süreçte terapistin fonksiyonu ise danışanlara direkt önermeler vermek değil onların bu önermeleri kendilerinin bulmalarını sorular yardımıyla sağlamaktır. Acı çekerken bile bir anlam bulabileceğini vurgulamak için çeşitli yöntemler deneyen terapist kişiyi çözümlemek için zamana ihtiyaç duyabilir.

Süreçte dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi ise danışanların kapasiteleridir. Bir süre bocalayabilen danışanlarımız olduğu gibi kısa sürede çözümlenen danışanlarımız da vardır. Logoterapi Ankara’da Psikiyatrist Dr. Bülent Çelikel tarafından verilen bir terapi olup bu konuda deneyimleriyle sizleri tüm süreçte rahatlatabilmektedir. Terapistiniz Psikiyatrist Dr. Bülent Çelikel yeni değer kaynaklarınızı keşfetmenizi sağlayacak ve negatif hislerinizi olumluya çevirmeniz konusunda sizleri destekleyecektir.

Bilindiği üzere logoterapi geçmişle ilgilenir ancak kişinin geleceğinde gerçekleştirmek istediği şeyleri de inceler. Geçmişimizi artık değiştiremeyeceğimizi bildiğimizde ise geleceğimizi değiştirebileceğimizin farkına varabiliriz. Bu terapi yönteminde amaç geleceğimizi şekillendirmek için şuandaki var olan problemlerin yerine pozitiflerini koymak olacaktır.

Logoterapinin dört aşaması bulunur ve kendi içlerinde de amaçları barındırır.

Logoterapinin Dört Aşaması

 1. Semptomlardan Uzaklaşmayı Sağlamak: Terapötik aşamalarda amaç bireyin semptomlarıyla arasına mesafe koymaktır. Kendisine uzaktan bakan birey istenmeyen düşünceleri ve alışkanlıklarını değiştirebileceğini fark eder. Parodoksik niyet, düşünce odağını değiştirme ve sokratik diyalog çalışmaları ise kullanılan tekniklerden bazılarıdır.
 2. Tutumların Değiştirilmesini Anlamaya Yardımcı Olma ve Değişiklik: Danışanın tutumlarını değiştirmeyi amaçlayan logoterapi değer yargılarımızı ve düşüncelerimizi yeniden gözden geçirmeye olanak sağlar. İkinci aşaması tutumların değiştirilmesi olan logoterapide bireyin başkalarına karşı düşünceleri de ele alınır ve kişinin kendi düşüncelerini yeniden gözden geçirmesi sağlanır.
 3. Belirtileri Azaltmak: Belirtileri azaltmak veya yok etmek için başarılı bir tutum yönetimi yapılmalıdır. Soktratik diyoalog tekniği ise semptomları keşfetmeyi başarmak için ve olaylara karşı cesaretlenme için tercih edilir.
 4. Anlamlı Aktiviteler, Deneyimler ve Tutumlara Yönelim: Aktivitelerden faydalanarak yeteneklere ulaşılabilir ve tutumlarda etkin olan değerlere yönelim yapılabilir. Danışan tarafından seçilmesi çok önemli olan logoterapi aktiviteleri tedavi açısından çok önemlidir. Logoterapi sürecinde anlam terapist ve danışan arasındaki ortak bir girişimle keşfedilir.

Logoterapide Kazanımlar Nedir?

 1. Herhangi bir rahatsızlık ya da problemleri olan bireyler kendi mevcut durumları hakkında bilgilenir ve var olan bu problemin nedenini anlar.
 2. Yaşadıkları bu problemlerin ya da acıların temelini arar ve gerçekçi sınırlarla bunun nereden kaynaklandığını tespit eder.
 3. Birey terapistin de desteği ve yönlendirmesiyle kendi güçlü yönlerini fark eder.
 4. Problemi ya da acının derecesini arttıran sağlıksız düşünce ve davranışları fark ederek değiştirmeyi sağlar.
 5. Logoterapi var olan durumu ve tutumları bireyin farkında olmasını sağladığı için kalıcı bir yöntemdir.
 6. Psikiyatrist Dr. Bülent Çelikel Ankara logoterapi uygulayıcılarından olup hayatınızda şikâyet ettiğiniz düşünce, tutum veya davranışlarınızı değiştirmenize yardımcı olabilir.

  İletişim Formu


  Call Now Button