Psikodinamik Yönelimli Psikoterapiler

Hayatımızda en az bir kez kaygı yaşamış veya panik atak krizi geçirmişizdir. Kaybetme duygusundan öfkeye kadar birçok duygu durumda kontrolümüzü kaybedip kısa süreli ya da ağır depresyon durumları da yaşamış olabiliriz. Geçmişte yaşadığımız travmatik olayları unutamıyor ve bunlarla yeniden karşılaşmaktan endişe de duyuyor olabiliriz. Sağlıklı bir zihin ve beden sağlığı için savunma mekanizmalarımız ise devamlı çalışır. Psikiyatri de ilaçlı tedavi aldığımızda yine de bu sorunları çözemeyebiliriz. Bu nedenle psikiyatri alanında araştırma yapan kuramcılar psikodinamik yaklaşımları terapiyle birleştirmiş ve ortaya psikodinamik psikoterapi diye bir tedavi şekli sunmuşlardır. Birçok vakada olumlu sonuç aldığını gözlemleyen kuramcı ve araştırmacılar ilaçsız tedavi olarak psikoterapi ve diğer terapi çeşitleriyle psikiyatrik hastalıkları çözümlemeye başlamışlardır. Psikiyatrist Dr. Bülent Çelikel de psiodinamik psikoterapi Ankara uygulayıcılarından olup tüm psikiyatrik rahatsızlıklarda aktif olarak bu yaklaşımdan faydalanmaktadır. Bu yazımızda psikodinamik nedir, psikodinamik psikoterapinin tanımını, avantajları bulabilecek, psikodinamik psikoterapinin uygulama alanlarını detaylı olarak öğrenebileceksiniz. Ankara psikodinamik psikoterapi uygulayıcısı Psikiyatrist Dr. Bülent Çelikel sizlere psikoterapi ve psikodinamik alanındaki gelişmeleri de bu yazıda aktarıyor olacak.

Psikodinamik Yaklaşım Nedir?

Psikodinamik yaklaşımda birçok kuramcı görüş bildirmiş ve geliştirme konusunda araştırmalar yapmıştır. Genel olarak psikodinamik yaklaşımda bilinç dışı konsept, psikoseksüel gelişim süreçleri, kişiliğin alt boyutları, libido ve psikanalitik kuram temellidir. Bireyin biyolojikoluşumundan psikoseksüel gelişimine ve sosyal  olgunlaşma sürecine kadarki tüm evreleri detaylı inceleyen psikodinamik yaklaşım çocukluk döneminde kurulan ilk ilişkileri baz alır. Negatif deneyimler yaşayan tüm bireyler bu durumları hatırlamasalar dahi psikodinamik yaklaşıma göre bu yetişkinlik dönemlerini etkiler.

Psikodinamik Yaklaşımla Psikiyatrik Hastalıkların Tedavisi Nasıl Yapılır?

Psikodinamik yöntemde kişi kendisini rahatsız eden duygu ve davranışlarını uzmana anlatır. Burada amaçlanan asıl olgu ise kişinin çevresindeki uyumsuzluklardan doğan çatışmaları çözümlemektir. Psikodinamik yaklaşımla mutsuzluğa sebep olan ilişkilerin ve davranışların temeline inilir ve hastanın bunların farkına varması sağlanır. Bu doğrultuda terapist ise hastanın çocukluğundan başlayarak şuana kadar yaşadığı deneyimleri ve tecrübeleri dinler ve inceler. Böylece, hastanın kendisini ve duygularını tanımasına olanak hazırlanır. Onu etkileyen yaşantısının ve problemlerinin farkına varan birey davranış tutumlarını kendi isteğiyle değiştirmeyi düşünür. Bugüne kadar ki olan sorunlarla baş etme çabalarını ve savunmalarını da seansta dile getiren birey bozuk örüntüleri kendisi fark eder. Olayların üstesinden gelmesini engelleyen tutumlarını değiştirir. Amaçlanan, danışanın, kişiliğinde soruna neden olan yanların farkına varması ve çözüme yönelik sağlıklı değişikler sağlanmasıdır. Erken çocukluk deneyimlerinin yarattığı hayal kırıklıkları ve bunların yetişkin yaşam üzerine etkileri depresyon oluşumuna zemin hazırlar.  Depresyonda kişinin bağımlılık, davranışları üzerinde kontrol sağlayamama, yakın ilişki kurma ile ilgili problemleri vardır. Psikodinamik yaklaşıma göre bunların nedeni çocukluk çağında yaşanan duygusal problemlerdir. Hasta geçmişte kullandığı baş etme yöntemlerini terapiye getirir. Geçmişten bugüne kullanılan sorunlarla baş etme yöntemleri, savunmalar, yakın ilişkideki çatışmalar terapiye getirilir. Hastaya içgörü kazandırılarak uyumunu bozan örüntü tanımlanır, anlaması sağlanır.

Psikanaliz,  Psikodinamik Yaklaşımın Amacı Nedir?

Bilinçaltına itilen her bastırılan duygunun veya hissin bilinç üstüne çıkarılması psikodinamik yaklaşımın amacıdır. Çatışmalardan cinsel arzulara, utanç veren olaylardan vahşetçe düşünceler gibi çeşitli olgular psikodinamik yaklaşımla ilaçsız bir şekilde çözümlenebilir. Bunların ortaya çıkması için birey kendi kendine düşünür ve yanıtları terapiste söyler. Farkında olmadan bastırdığı istek ve arzularla yüzleşmesi sağlanarak bunlarla en iyi şekilde nasıl baş edebileceğine psikodinamik yaklaşımda yer verilir.

Psikanaliz / psikodinamik yaklaşım kuramına göre duygusal problemler geçmişten gelmektedir. Uzun süreli ve kalıcı bir tedavi için çocukluğa hatta bebekliğe inebilmek çok önemlidir. Aksi durumda geçici olarak hisler ve talepler ortadan kaldırılsa dahi, bilinç Dışı semptomlar kendini yinelemeye başlayabilir.

 • Bilinç dışına itilen çatışmaların bilinç üstüne çıkartılması ve kendisine zarar verdiği durumları anlama
 • Hiçbir faydası olmayan davranış ve düşüncelerini değiştirme isteği ve daha sağlıklı bir şekilde hayatının kontrolünü ele almasını sağlama
 • Sağlıklı ilişkiler kurabilmenin önemini kavramak bu doğrultuda adım atmak
 • Psikosomatik belirtilerin düzeltilmesi
 • Özgüveninin artması ve bireye ya da bir gruba daha bağımsız olabilmesini sağlamak
 • Hayata daha iyi adapte olmasını sağlamak
 • Depresyon, panik atak gibi psikolojik hastalıkların belirtilerini tedaviyle birlikte ortadan kaldırmak Psikolojik hastalıkların belirtilerinin yoğunluğun azalması ya da ortadan kaldırılması psikodinamik psikoterapinin temel amaçlarındandır.

Psikodinamik Psikoterapi Nasıl Yapılır?

 • Psikodinamik psikoterapi tedavisi tıpkı psikanalize benzer ve hastaya minimum müdahale gerekir.
 • Psikodinamik yaklaşımda tanışma görüşmesinden sonra terapi kontratı yapılır ve bu sözlü kontratta yaklaşık toplam seans sayısı, seansların süresi, ücreti ve görüşme aralıkları belirlenir.
 • Terapist kendisine danışmaya gelen bireyi yansız, önyargısız, sabır ve dikkatlice dinler.

Psikodinamik Yaklaşım Terapi Ne Kadar Uzun Sürer?

 • Psikodinamik yaklaşımın süresi kişiden kişiye ve var volan problemlere göre farklılık gösterir.

Psikodinamik Yaklaşım Kimler için uygundur?

 • Uzun süren problemlerini ve ilişkilerindeki olumsuzlukları değerlendirmek isteyen tüm bireyler,
 • Hayatının amacını sorgulayan veya depresyon eşiğinde olduğunu düşünen bireyler
 • Psikosomatik şikâyetlere sahip bireyler
 • Nevrotik çatışmalarla kişilerarası ilişkilerdeki çatışmalarından rahatsız olan bireyler
 • Fobilerinden sıkılan takıntılarından kurtulmak isteyen veya karşı cinsle ilgili cinsel problemleri olan bireyler için psikodinamik yaklaşımlı terapiler uygundur.

Kısa sürede belli bir sorunun çözümünü isteyen bireyler için sorun odaklı kısa süreli psikoterapi modeli uygundur. Ancak; psikodinamik yaklaşım belirli bir zaman dilimi gerektirebilir.

Ankara Psikodinamik Psikoterapi Uygulayıcısı Psikiyatrist Dr. Bülent Çelikel

Psikodinamik psikoterapi Ankara’da birçok rahatsızlığın veya danışanların var olan problemlerini çözme konusunda etkili bir terapidir. İlaçsız psikoterapi olmasıyla da tercih edilen psikodinamik psikoterapi tarihte temelleri olan bir tedavi yöntemidir. S.Freud’un ilk temellerini attığı psikodinamik psikoterapi bugün birçok  alanda ve hastalıkta olumlu sonuçlar vermektedir. Obsesyonlardan panik ataklara, cinsel kaygılardan, yeme bozukluğuna kadar birçok rahatsızlığın çözümünde psikodinamik psikoterapi etkin rol oynar. Bireyin geçmişine hatta çocukluğuna kadar inen psikodinamik psikoterapi uygulayıcısı problemin temeline odaklanır ve temelden bu sorunu çözmeyi amaçlar. Bireyin kendisinde yanlış giden şeyleri fark etmesini sağlayan psikodinamik psikoterapi yöntemiyle ilaçsız bir şekilde birey beklenen davranış değişikliğini kendi isteğiyle gerçekleştirir.

  İletişim Formu


  Call Now Button