Bülent ÇELİKEL

Psikiyatrist

1958 yılında Ankarada doğdu. Ankara Gazi Lisesini bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1982 yılında mezun oldu. Pratisyen Hekim olarak Balıkesirde 2 yıl görev yaptı. 1985-1989 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Psikiyatri Kliniğinde ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık eğitimini takiben aynı klinikte başasistan olarak görev yaptı. 1993- 1996 yılları arasında Çanakkale Biga Devlet Hastanesi ve Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde görev yaptı. 2005 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Psikiyatri Kliniğinden emekli oldu. Adli Psikiyatri, Şizofreni ve Diğer psikotik Bozukluklar ve Psikodinamik yönelimli psikoterapiler özel ilgi alanlarıdır. Evli ve bir kız çocuk babasıdır.Halen Türkiye Psikiyatri Derneği ,Ankara Tabip Odası, Ankara Şizofreni Hastaları ve Hasta Yakınları Derneği ve Bağımlılık Derneği üyesidir.

Call Now Button