İlaçla Psikiyatrik Tedaviler

Psikiyatrik hastalıklar dönemsel olarak herkesin başına gelebilen olağan hastalıklardandır. Kimisi ağır hastalık sınıfına girse de çoğu ilaçlı psikiyatrik tedaviler ile kolaylıkla çözümlenebilmektedir. Gelişen teknoloji, iş stresi ve hastalıklar psikiyatrik rahatsızlıkları tetiklemekte ve giderek yaygınlaştırmaktadır. Sağlıklı bir birey olarak hayatımıza devam etmemiz için sağlıklı bir beden ve zihne ihtiyacımız vardır. Yaşadığımız olumsuz olaylar sonucunda bozulabilen beden ve zihin sağlığımız uygun tedaviler ile yeniden dengelenebilmektedir. Bu nedenle, hiçbir hastalığa karşı olumsuz yaklaşmamalı mutlaka bu rahatsızlıklarımızı biran önce kendimiz ve sevdiklerimiz için yenmeliyiz. Şizofreniden panik atağa, uyuşturucu bağımlılığından depresyona kadar DSM 5 tablosunda yer alan hastalıkların mutlak suretle tedavileri var. Psikiyatrist Dr. Bülent Çelikel’de Ankara’da psikiyatrik hastalıkların tedavisi hakkında sizlerle bilgilerini ve tecrübelerini paylaşıyor ve ilaçlı tedavi Ankara konusunda en çok merak edilenlere bu yazıda yer veriyor.

İlaçla Tedavi Edilebilen Psikiyatrik Rahatsızlıklar Nelerdir?

Alkol ve madde kullanım bozukluğu: Madde kullanımı ve alkol bağımlılığın psikiyatrik yönden değerlendirilmesi için bazı kıstaslar gerekir. Örneğin bir bireye alkol bağımlısı diyebilmek için kişinin haftada 21 bardaktan fazla alkol tüketmesi gerekir ve buna bağlı olarak yoksunluk çekip çekmediği de önemli bir tanı kriteridir. Tolerans dediğimiz bir önceki aldığı hissi yâda çakır keyfi alabilmek için daha fazlasını içen ve hatırlamayacağı hareketler yapan kişiler alkol içmediklerinde serseri bir mayın gibi gezerler. Bu noktada alkol kullanım bozukluğundan söz etmek doğru olacaktır. Madde kullanım bozukluğu da alkol kullanım bozukluğuna yakın tanı kriterlerine sahiptir. Madde kullanımı ilk olarak keyif veya unutma amacıyla başlasa da daha sonra bu eylem sürdürülür ve bir önceki toleransı yakalamak için daha fazlası istenebilir. Bu istekte saldırganlık, öfke kontrolünü sağlayamama ve çevreye zarar verme görülebilir. Bu nedenle alkol ve madde kullanım bozukluğu önemli psikiyatrik rahatsızlıklardan birisidir.

Alkol ve madde kullanım bozukluğunun tedavisi ise ilaçla tedavi ile yapılır. Aynı zamanda kişisel sosyal beceri eğitimlerine bireyin katılması sağlanır ve var olan eğilim azaltılmaya çalışılır. İlaçlı psikiyatrik tedavi Ankara merkezimizde alkol ve madde kullanım bozukluğunun tedavisinde psikoterapinin destek bir tedavi yöntemi olduğunu hastalarımıza söylüyor ve öneriyoruz. Alkol ve madde bağımlılığı tedavisinde hastanın madde kullanma isteğini ve iştahını azaltan ilaç tedavileri uygulanabilmektedir. Bunların dışında aile terapileri  ve psikoeğitim de alkol kullanım bozukluğunu yenmede önemli bir rol oynamaktadır. Kişi diğer tüm psikiyatrik rahatsızlıklarda olduğu gibi dışlandığını anlarsa depresyona girebilir ve diğer rahatsızlıklara eğilim gösterebilir. Bu nedenle diğer tüm hastalıklarda olduğu kadar alkol ve madde kulanım bozukluğunda da aile desteği çok önemlidir.

Panik Atak: Kişilerin yaşamını olumsuz yönde etkileyerek yaşam kalitesini düşüren panik atakların sebebi kişiden kişiye değişebilir. Bireylere ölüyormuş hissini vererek atak geçirten kaygı panik atağa sebep olmaktadır. Kaygının veya korkunun derecesi ne kadar yüksek olursa panik atak krizi de o kadar şiddetli olur. Örneğin kapalı alanda kalmaktan korkan biri asansörde kaldığında panik atak krizleri kaçınılmazdır. Bu gibi birçok panik atak çeşidinin gelişimi esnasında birey boğuluyor gibi hissedebilir, kızarabilir hatta baygınlık geçirebilir. Panik atak ta diğer rahatsızlıklar gibi mutlak suretle tedavi edilmesi gereken hastalıklardandır.  Kaygı ve endişeye karşı hepimizin bir savunma mekanizması var bu savunma mekanizması yetersiz kaldığında birçok problemle karşılaşabiliriz. Bu nedenle ilk olarak panik atak tedavisinde ilaç başlanır ve daha sonra bilişsel- davranışsal terapilerle panik atağın ortaya çıkardığı sorunlar yok edilmeye çalışılır.

Şizofreni: DSM5’te yer alan bir hastalık olan şizofreni rahatsızlığı da ilaçlı psikiyatrik tedaviler alanına giren hastalıklardandır. Kişinin gerçek dışı hezeyanları veya algı bozuklukları şizofreninin şiddetlendiğini gösterir. Bu nedenle, şizofreni hastalığına sahip olan bireylerin ne gibi özellikler taşıdığını gözlemlemeli ve bu bireyleri doktora gitme konusunda yönlendirmeliyiz. İlaç tedavisiyle kontrol altına alınabilen şizofreninin ilaç tedavisi terk edildiğinde yeniden tekrarlama olasılığı yüksektir. Şizofrenisi olan hastalarda bazen tedavi yaşam boyu devam etmelidir.

Obsesif ve Kompulsif Bozukluklar: Takıntı olarak da adlandırılabildiğimiz obsesyon bir durum ya da davranışı temsil edebilir. Bir annenin sürekli çocuğunun hastalık kapacağı düşüncesi bir obsesyon iken günde 4 kez yıkaması ise kompulsif davranıştır. Bu nedenle obsesyonlar kompulsif davranışlarla birlikte izlenir. Cinsel içerikli, dini, bulaşıcı hastalık gibi obsesyon çeşitleri vardır. Her bireyde veya toplumda ayrı özellikler gösteren obsesif ve kompulsif bozukluklar da ilaçlı psikiyatrik tedavilerden faydalanır.

Yeme Bozukluğu: Oldukça sinsi ilerleyen bir hastalık olan yeme bozuklukları çevreleri tarafından fark edilebilir. Bir bireyin yeme bozukluğu tespit edildiği andan itibaren ilaçlı psikiyatrik tedaviler uygulanmaya başlanır. Kişi psikiyatrik anlamda iyileşme belşirtileri gösterene kadar ve ideal kilosuna gelene kadar ilaç destekleri sürdürülür ve mutlaka psikoterapi destekleri de verilir.

Öfke Kontrolü Bozukluğu: Kişilerin öfkelerini kontrol edememesine ve sinirlerine hâkim olamamasına öfke kontrolü bozukluğu denir. Kimi zaman istenmeyen yaralamalar ve zarar vermelerin görüldüğü öfke kontrolü bozukluğu mutlak suretle tedaviye ihtiyaç duyan bir hastalıktır. Çünkü, istem dışı çalışan sinir mekanizmaları mantıksal bir bütünlüğü terk edip bireyi suça sürükleyebilir. Bu nedenle bu tür hastalara ilaçlı psikiyatrik tedavilerin uygulanması gerekebilir.

Uzman Psikiyatrist Dr. Bülent Çelikel Ankara İlaçlı Psikiyatrik Tedavi Konusunda Erken Teşhisin Önemini Vurguluyor

Her hastalıkta erken teşhisin önemi ve değeri büyüktür. Psikiyatrik rahatsızlıklar gibi önemli hastalar sadece bireyi değil tüm çevresini hatta bulunduğu sosyal grubu da etkilemektedir. Bu nedenle bu tür hastalıkların erken teşhis edilmesi ve hastalığın devamlı kontrol altında tutulması çok önemlidir.

Call Now Button