Obsesif – Kompulsif Bozukluk Tedavisi Ankara

Zaman zaman çeşitli konuklarda yaptığımız evham, endişe ve takıntılarla baş edebiliriz. Sorunlarımızın yaşamımızı etkilemeye başladığı anda ise karşımıza psikiyatrik bozukluklar çıkması olası bir durumdur. Takıntı yaptığımız ya da “bu niye böyle oldu” gibi kendimizi suçlayan cümleler kurmalarımız bizim günlük aktivitelerimizi engelliyorsa bir problem var demektir. Takıntılı düşüncelerin rutini, düzeni bozacak ve ruh halini olumsuz yönde etkileyecek hale gelmesine ise obsesif- kompulsif bozukluk ismi verilmektedir. Yüksek stres altındaki bireylerde daha sık görülen obsesif kompulsif bozukluğun nedenleri kişiden kişiye olaydan olaya değişiklik göstermektedir. Psikiyatrist Dr. Bülent Çelikel obsesif kompülsif bozukluk tedavisi alanında hastalarına tedavi desteği sağlamaktadır. Psikiyatrist Dr. Bülent Çelikel tarafından alınan bilgiler ışığında bu yazımızda obsesif kompülsif bozukluğun ne olduğunu detaylı olarak inceleyebilecek ve belirtilerinden nedenlerine ortaya çıkma süreçlerinden tedavilerine kadar ihtiyacınız olan her bilgiye kolayca sahip olabileceksiniz.

Obsesif- Kompulsif Bozukluk (OKB) Nedir?

OKB ruhsal bir hastalık olup takıntılı düşüncelerin ve dürtülerin kompulsiyon şeklinde yineleyici davranışlardan oluşmasıdır.  Obsesyon kişinin zihnine gelen düşünceleri ret edemediği, uzaklaştıramadığı fikir ve dürtülere denir. İstek dışı gelen bu düşünceler veya fikirler kişiler tarafından mantık dışı bulunur ve ret edilmeye çalışılır. Bu çalışma ve ret etmeler sonucunda anksiyete görülebilir ve huzursuzluk gibi diğer belirtiler göze çarpabilir. Kompulsiyon ise obsesyonların neden olduğu etkiyi yani huzursuzluk, sinirlilik gibi duygu durumları dağıtmak veya unutmak için yapılan yinelenen davranış veya zihinsel eylemler olarak doktorlar tarafından tanımlanmaktadır.

Obsesif Kompulsif Bozukluğunun Görülme Sıklığı Nedir?

Nadir görülen bir hastalık olarak bilinmesine rağmen obsesif kompulsif bozukluğun gitgide arttığı araştırmalarca kanıtlanmış bir gerçektir. Büyük şehirler ve metropol kentler gibi büyük nüfuslu alanlarda yapılan araştırmalara göre her 100 kişiden yaklaşık %3’ü Obsesif kompulsif bozukluğa sahiptir.

Obsesif- Kompulsif Bozuklukta Yaş Faktörü Nedir? Kimlerde Daha Sık Görülebilir?

Ergenlik dönemine girişte daha sık görülebilen obsesif kompulsif bozukluk okul öncesi çağlardaki çocuklarda görülmeye başlanmıştır. Erkeklerde 20 yaştan daha erken bir yaşta başlamasına karşın genel olarak kadınlarda görülme sıklığı fazladır. Bu nedenle yaş obsesif kompulsif bozukluk için bir tanı kriteri değildir. Obsesif kompulsif bozukluk genellikle ailesinde bu hastalığı olan veya diğer psikotik rahatsızlıkları olan bireylerde daha çok görülmektedir. Kalıtım ise bu hastalıkta doğrudan etkin rol oynayabilmektedir.

Obsesif- Kompulsif Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

 • Mantığa aykırı hareketler ( çevresinde zıplamak, bir yerden tekrar geçme gibi değişik hareketlerin oluşması)
 • Eskiye nazaran davranışlarda farklılık
 • Mantıksız düşüncelerde ısrar etme ve bunların gerçekliğine bireyleri inandırma
 • Tepki çekmemek için inkâr etme ya da yalan söyleme alışkanlığını edinmek
 • Toplumdan kendini soyutlama, söz verdiği halde rutin işlerini yapmama
 • Kişilerle iletişimsizlik, normal rutine karşı ilgisizlik
 • Sürekli takıntılı düşünce ve davranışlar çerçevesinde yaşamını şekillendirmek

Toplumdan topluma hatta kültürden kültüre değişiklik gösterebilen obsesif kompulsif bozukluklar kişiden kişiye de farklılık gösterebilir. Dünya toplumlarında sık görülen benzer obsesyonlar dışında hiç duyulmamış bireylerin kendine sakladığı obsesif kompulsif bozukluklarda ne yazık ki bulunmaktadır. Tanı esnasında ortaya çıkan bu obsesyonlar için birçok tedavi çeşitleri uygulanabilmektedir. En sık görülen obsesyon ve kompülsiyon türlerine bakmak bu hastalığı daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.

Bulaşma Obsesyonu ve Temizlik Kompulsiyonu

Bulaşma obsesyonu sadece kirlenme olarak görülmemelidir. Temizlik hastalığı ile bir arada değerlendirilebilen bulaşma obsesyonu herhangi bir şeyin  üzerine dökülmesine veya sıçramasına karşı gereksiz ve fazlaca önlem alınması ve gerginlik olarak da incelenmektedir. Dışarı çıkıp geldiğinde kendini ve tüm ev bireylerini kapıda soyan ve direk duşa sokan ev hanımlarının sayısı hiçte azımsanmayacak kadar fazladır.

Kişinin bedeninin ve giysilerinin kir, mikrop, toz gibi etkenler; kimyasal maddeler, deterjanlar, zehirler ile idrar, gaita ve diğer beden salgıları ile bulaşacağına ilişkin takıntıları ve bu takıntıların yarattığı sıkıntıyı gidermek için yaptığı davranışlarıdır. Obsesyon olarak değerlendirilen tüm bu hareket ve düşüncelere kompulsiyonlar eşlik eder. Yıkanma, temizleme veya yok etme gibi davranışlar ise obsesyonun kompulsiyonudur.

Kuşku Obsesyonu ve Kontrol Kompulsiyonu

Kuşku psikolojimizi derinden etkileyen bir duygu durumdur. Bu nedenle, kuşku obsesyonu en sık görülen obsesyonladan birisidir. Gazın açık kalması, ütünün prizde olup olmadığı gibi çeşitli düşünceler kuşku obsesyonu olarak değerlendirilebilir. Emin olmak için tekrar tekrar kontrol etmek ise kuşku obsesyonunun kompulsiyonudur. En az 3-4 kez kontrol edilen aletler evdeki diğer bireylere de kontrol ettirmeyle devam etmektedir.

En sık görülen obsesyon ve kompulsiyonlardandır. Kişi gaz ocağı, kapı, kilit gibi nesnelerin açık kalmış olabileceğinden, ütü vs. elektrikli aletlerin fişlerinin prizde takılı kalmış olabileceğinden kuşku duyar (Kuşku obsesyonu) ve emin olmak için tekrar tekrar kontrol etme gereksinimi duyar (Kontrol kompulsiyonu). Bu kuşku ve kontroller yaşamın birçok alanında kendini gösterebilirler.

Başkalarına Zarar Vereceği Elinde Olmadan Saldırgan Davranışlarda Bulunacağı Şeklinde Obsesyonlar

İnsanları bilmeyerek kırmaktan veya onlara zarar vermekten korkan OKB hastaları da  gözlemlenmektedir. Doğumdan sonra bunalıma giren anne adaylarında da sık görülen obsesif düşüncelerde vardır.

Cinsel İçerikli Obsesyonlar

Zaman zaman bu tür obsesyona sahip olan hastalar cinsel içerikli şeyleri düşünmekten kendini suçlarlar ve depresyona dahi girebilirler. Kontrolünü kaybedip kız arkadaşlarına sarkıntılık yapmaktan korkan bireyler karşı cins ile görüşmeyi ret edebilmektedir. Ya da belirli bir yaş üzerindeki kadınlarda kendinden küçük erkeklerle cinsel içerikli hayaller görme eğilimi izlenebilir. Bu nedenle cinsel içerikli obsesyonlar bireylerin gerek sosyolojik yaşantısını etkilemesi gerekse de psikolojik rahatsızlıkları ortaya çıkarması konusunda mutlaka tedavi edilmesi gereken obsesyonlar listesinde yer alır.

Diğer önemli obsesif kompulsif bozukluklar ise aşağıda listelenmiştir.

 • Simetri/düzen  obsesyon ve kompulsiyonları
 • Sayma kompulsiyonları
 • Biriktirme ve saklama  kompulsiyonları
 • Batıl itikatlar, uğurlu, uğursuz sayılar ve renkler de en sık görülen obsesif kompulsif bozukluklar arasında sayılabilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Genel Nedenleri Nelerdir?

 • Genetik yatkınlık: Anne ve babada var olan obsesyonlar çocuklara da geçebilir veya gen aktarımı ile çocuklarda ortaya çıkabilirler.
 • Beynde ki seratonin gibi nörotransmitterlerin deki dengenin bozulması.
 • Çocukluktan gelen travmalar da direkt olarak obsesyonları oluşturabilir.
 • Kişilik yapısı da obsesyonların oluşmasında en önemli faktördür.

Ankara Obsesif Kompülsif Bozukluk Tedavisi

Obsesif kompülsif bozukluk tedavisi Türkiye’nin dört bir yanında gerek hastanelerde gerekse de psikiyatri merkezlerinde yapılmaktadır. Obsesif kompulsif bozukluk tedavi Ankara denilince akla ilk gelen isimlerden olan Psikiyatrist Dr. Bülent Çelikel’in OKB’ye yaklaşımını yazının genelinde rahatlıkla görebilirsiniz. Tedavide en önemli kriterin hastayla iyi iletişim kurabilmek olduğuna inanan Psikiyatrist Dr. Bülent Çelikel tüm hastalarıyla görüşmekte ve tanıyı detaylı bir analizden sonra koymaktadır. Obsesif kompülsif bozukluk, tedavisi olan bir hastalıktır, ilaç kullanımının yanı sıra bilişsel davranışçı psikoterapiler ve aile terapileriyle de desteklenir.

Call Now Button